Axel Weüdelskolan / Utbildning / Yrkeshögskoleutbildning

Cloud and IT-infrastructure specialist

Vill du utveckla framtidens lösningar inom Cloud och IT-infrastruktur med spännande teknologier?

YH-utbildningen Cloud and IT-infrastructure specialist är eftergymnasial och kombinerar teori med praktik. Utbildningen genomförs i nära samarbete med arbetslivet.

Den här utbildningen ger dig hög kompetens för att utforma en komplett infrastruktur för privata och publika molntjänster. Du får kunskaper i att implementera avancerade LAN, WAN och nätverkslösningar, administration av Windows servrar och Linuxbaserade serversystem. Stor vikt läggs vid arbetsprocesser och kvalitetskriterier samt din förmåga att kommunicera och dokumentera på engelska. Identitetshantering, programmering, förändringsledning, IT-säkerhet och klientoperativ ingår också i utbildningen.

Kort om utbildningen

  • Utbildningen startar den 19 september 2022
  • 2-årig utbildning
  • 400 YH-poäng
  • Helfart
  • Ansökningskrav är grundläggande behörighet
  • Ansökningsformulär når du via länken till höger på denna sida
  • Ger en yrkeshögskoleexamen
  • CSN-berättigad utbildning
  • Innehåller 14 olika kurser varav två praktikperioder (LIA) på företag
  • LIA-platser erbjuds i Kalmar med närområde eller i studentens hemort. Studenten bekostar resor till LIA själv.

Behörig till utbildningen

Du är behörig att antas till en utbildning om du uppfyller något av följande:

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.
Punkt 4 handlar om att du kan bli behörig på andra sätt än genom betyg från gymnasiet. Alla människor bär med sig kunskaper och kompetenser. En del är förvärvat via formell utbildning, till exempel gymnasie- eller högskoleutbildning, medan annat kan ha kommit från arbete, föreningsverksamhet eller kurser på fritiden. Detta kallas reell kompetens.

Preliminärt kursupplägg

  YH-poäng  
Kurser År 1 År 2 
Klientoperativ
20  
Windows server 20  
Linux 20  
Programmering 20  
IT-säkerhet 20  
Nätverk och kommunikation 40   
LIA 1 50  
     
Hantering av privata och hybrida moln   50
Hantering av tj och appl. i priv moln    50 
Business english    10
Affärs- och konsultmannaskap    10
Projektmetodik och förändringsledning    15
Examensarbete 
25
LIA 2    50
Totalt   200 200 

 

Efter utbildningen

Avslutad utbildning ger dig möjlighet att jobba i många spännande yrkesroller såsom IT-konsult, drifttekniker IT, IT-infrastrukturspecialist, IT-tekniker inom molntjänster, operations manager inom IT och supporttekniker för att nämna några.

Det finns en stor efterfrågan på cloud och IT-infrastrukturspecialister och tillsammans med arbetsgivare och branschens önskemål har utbildningens innehåll skräddarsytts för att passa framtidens behov.

Urval av arbetsgivare som är involverade i utbildningen: 
Advitum - Atea Sverige - Kalmar Energi - Kalmar kommun – Meriworks – Multi Renting - Netapp – Oskarshamns kommun - Sinch - Konica Minolta Business Solution - Mönsterås kommun - Naviga Content Lab - OKG – Tieto - Region Kalmar län - Scania CV

Logotype för Axel Weüdelskolans YH-utbildning

Ansök till utbildningen

Tycker du utbildningen verkar intressant?

Ansökan sker via webbansökan, se länk nedan.
Webbansökan
Sista ansökningsdatum är 31 maj 2022.

Obs!! I din ansökan måste du bifoga

betygsdokument/utbildningsdokument

Det går bra att komplettera betyg via post efter ansökningsdatumet, dock senast 10 juni.
Lina Hallberg, Norra vägen 47, 392 34 Kalmar

Har du några frågor om utbildningen?

Lennart Nordström
Utbildningsledare YH
Tel:0480-45 18 25
e-mail: Lennart Nordström

logotype för yrkeshögskolan