Axel Weüdelskolan / Utbildning / Ansökan / Prövning Gruv

Prövning Gruv

Om du är intresserad av prövning på grundläggande nivå så är du välkommen att kontakta studie-och yrkesvägledare Marie-Louise Anderzén, tel 0480-45 18 15, This is an email address.

Information om prövning

 Tänk på,

- att man måste ha ett ksgyf-mejlkonto för att få genomföra en prövning, oavsett ämne.

- att när du anmäler dig till en prövning ska du redan ha de kunskaper som du vill bekräfta med ett betyg i ditt ämne och din nivå.

- Du kan bara göra en prövning för en hel kurs, alltså inte för bara en eller några delkurser.

- att det är ditt ansvar att informera dig om vilka tider och salar som gäller för provtillfällen.

- att det är ditt ansvar att ta del av vilket läromedel (bok) som gäller för prövningen.

- när prövningen påbörjas (uppstart) delger läraren vad eleven skall göra under prövningen.

- att vid fusk eller plagiat gäller skolans regler vilket kan innebär att dina provresultat stryks.

- Anmälningsblankett

- Prövningsperioder

Folder om prövning