Stöd

Du kan få stöd av skolan om du har svårt för att läsa, eller har svårt för matematik.

Vårt uppdrag är att uppmuntra och underlätta inlärningen för elever i behov av stöd utifrån intentionerna i Skollag, förordningar och Läroplanen för vuxenutbildningen.


Vi vill bidra till att lärmiljön för våra elever utformas på fler än ett sätt vilket kan vara avgörande för din möjlighet att lära. Det kan innebära att lärmiljön utformas med tekniska hjälpmedel, olika pedagogiska upplägg och att vi informerar om funktionsvarianter. Det gör vi genom att handleda enskilt, i mindre grupp och i klass med helhetssyn på eleven. Vi genomför också tester för kursnivå, anpassningar vid genomförande i provsituationer och kartlägger vid behov både på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Målet med stödet är att du blir mer självständig dina studier med hjälp av ny teknik och med goda strategier.

Du kan få dina läs - och skrivförmågor testade.

Studiehallar

Kontakta

Fahria Eriksson

Signatur: FEN

Specialpedagog Arb. Rum 113

Specialpedagog, Lärare

0480-45 19 15

Eva Karlsson

Signatur: EKN

Specialpedagog, Arb.rum 113

Specialpedagog, Lärare

0480-45 18 21

Kunskapsnavet

Tel. 0480-45 01 50

Telefontid: må - to 10-12 och 13 - 15, fre 10 - 12

This is an email address