SFI.s Läroplaner på 24 Språk

Här under hittar du länken till Skolverkets läroplaner för SFI på 24 olika språk.

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/sfi/kursplanen-olika-sprak-1.186026