VO-College 2016

Publicerad: 2016-10-27 11:22 Plakett Vård och Omsorgs College, Kalmar Län, Certifierad samverkan mellan utbildning och arbetsliv

Den 18/10 certifierades skolorna i Kalmar som nu är anslutna till VO college.
Våra elever på Vård och omsorgsutbildningen "VO" är nu därmed anslutna.

VO-college 2016

VO-College 2016 arbetsinfo

https://www.vo-college.se/