Axel Weüdelskolan / Kunskapsporten / Om skolan / Aktuellt / Särskild utbildning för vuxna blir en del av komvux från 1 juli 2020

Särskild utbildning för vuxna blir en del av komvux från 1 juli 2020

Publicerad: 2020-07-03 10:55

Särskild utbildning för vuxna blir en del av komvux från 1 juli 2020
Särskild utbildning för vuxna blir en del av kommunal vuxenutbildning, och är inte längre en egen skolform.

Det nya namnet är kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning.

– komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå,
– komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå.

Länk till skolverkets hemsida.

Länk till information om utbildningsformen på Axel Weüdelskolan.