Axel Weüdelskolan / Kunskapsporten / Om skolan / Aktuellt / Rätt till komvux på gymnasienivå

Rätt till komvux på gymnasienivå

Publicerad: 2018-09-25 10:10

Vad skulle hända om fler visste att de kan läsa på komvux?
Annons från skolverket.

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-till-komvux-pa-gymnasial-niva