Axel Weüdelskolan / Kunskapsporten / Om skolan / Aktuellt / Kursstart Gruv hösten 2021

Kursstart Gruv hösten 2021

Publicerad: 2021-06-29 14:02


Grundläggande vuxenutbildning

Kurser på grundläggande nivå startar enligt nedan:

1 november - kurser i engelska (ej delkurs 1), matematik, svenska, svenska som andraspråk (sista ansökningsdag 1 oktober)

Information till antagna elever:

Kursstarten sker på plats på Axel Weüdelskolan enligt schemat i länken nedan:

Schema kursstart Gruv v 44

 

Studievägledare grundläggande vux

0480-45 18 15

Marie Louise Anderzén