Betyg

Publicerad: 2015-06-05 08:58 Loggo, Universitets och högskolerådet.

Information angående betyg från gymnasial vuxenutbildning.

Till dig som är elev vid ett komvux som är ansluten till den nationella
betygsdatabasen


Universitets­ och högskolerådet (UHR) administrerar den nationella betygsdatabasen.

Denna databas används vid antagningen till högskoleutbildningar. Från och med år 2007 använder UHR och alla universitet/högskolor ett gemensamt antagningssystem.

Detta innebär att UHR och alla lärosäten har tillgång till dina betyg efter att du gjort en anmälan på www.antagning.se.

Det är alltså endast när du gör en anmälan som dina betyg hämtas från betygsdatabasen till antagningssystemet.

Axel Weüdelskolan är ansluten till betygsdatabasen sedan den 1 januari 2015.
Detta betyder att du inte behöver skicka in någon kopia av dina nyutfärdade betyg om du söker högskoleutbildningar.

Om du ska söka utbildningar på folkhögskola eller kvalificerad yrkesutbildning skickas inte betyget automatiskt från betygsdatabasen. Observera att du alltid har ett eget ansvar att kontrollera att dina betyg och andra relevanta meriter är UHR tillhanda i utsatt tid för anmälan. Även om din skola är ansluten till betygsdatabasen.

Länk till betygsbeställning

Betygsbeställning AW

Betygskopia från Kommunarkivet