Jenny Nyströmskolan / Utbildningar / Lärlingsutbildning

Lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning erbjuds på alla yrkesprogram som finns inom Kalmarsunds gymnasieförbund. När du går en gymnasial lärlingsutbildning läser du två dagar i veckan de gymnasiegemensamma ämnena i skolan. Veckans övriga tre dagar lär du dig yrket på en arbetsplats tillsammans med yrkesverksamma handledare. Efter tre år kan du nå samma mål som om du läst hela din utbildning i skolan och har du lyckats i dina studier och har uppnått examensmålen så kommer du också att erhålla ett examensbevis. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information.