Teater

Teater är en inriktning på det estetiska programmet och det är ett högskoleförberedande program. Inriktningen passar dig som inte bara vill satsa på en högskoleutbildning utan också vill kunna ägna dig åt teater.

bild på film klipp

Användbara kunskaper

Den här inriktningen passar dig som är intresserad av teater och som vill utvecklas och upptäcka nya sidor hos dig själv samtidigt som du får lära dig grunderna inom teaterproduktion. Du får lära dig att stå på en scen samt att tala och agera inför andra. Det innebär också att du får lära dig sådant som koncentration, avspänning, samarbete, lyhördhet, scenisk närvaro och rollgestaltning. Dessa kunskaper utvecklar dig både som individ och som medlem i en teaterensemble.

Vidare studier

Eftersom det estetiska programmet är högskoleförberedande kan du efter avslutad utbildning söka vidare till en rad olika högskole- och universitetsutbildningar. Utbildningarna kan ha kopplingar till teater men det kan också handla om samhällsvetenskapliga, humanistiska eller konstnärliga utbildningar utan sådana kopplingar.

Besök ES teater

Inriktningsansvarig

Jeanette Simson

Signatur: SN

Lärare

Estetiska ämnen - teater

0480-45 17 64