Musik

Musik är en inriktning på det estetiska programmet och det är ett högskoleförberedande program. Inriktningen passar dig som inte bara vill skaffa dig en högskolebehörighet utan också vill få möjlighet att utveckla din kreativitet och ditt musicerande under gymnasietiden.

bild på film klipp

Utvecklas individuellt

Väljer du inriktningen musik får du möjlighet att utveckla din kreativitet och ditt musicerande. 
I det som är ditt huvudinstrument får du enskilda lektioner och möjligheter att prova på fler musikstilar.
 Självklart ses även sång ses som ett instrument i dessa sammanhang.

Utvecklas tillsammans

Du får också spela med andra musiker och ensemblespelet är inriktat mot pop, rock, jazz eller visor. Ofta jobbar ensemblen med ett projekt som utmynnar i någon form av framträdande. Dessutom får du kunskaper om professionell musikproduktion, både i studio och vid livekonserter.

Teori och praktik

Du kommer också att få lära dig att spela både efter noter och gehörsbaserat. I kursen gehörs- och musiklära får du också utveckla ditt gehör, träna dig att notera och att arrangera musik. Samtidigt utvecklar du en djupare förståelse för ditt musicerande.

Vidare studier

Utbildningen förbereder dig för många olika konstnärliga, samhällsvetenskapliga och humanistiska utbildningar på högskolor och universitet. Vill du fortsätta satsa på musiken har du också en bra grund för att söka vidare till utbildningar både på högskolor och på yrkes- eller folkhögskolor.

Besök ES musik

Inriktningsansvarig

Dan Bengtsson

Signatur: BD

Lärare

Musik

0480-45 17 77

Innehåll från ES musiks facebooksida visas