Dans

Dans är en inriktning på det estetiska programmet och det är ett högskoleförberedande program. Inriktningen passar dig som inte bara vill satsa på en högskoleutbildning utan också vill kunna ägna dig åt dans.

bild på film klipp

Utvecklas på din egen nivå

Dans passar dig som vill utveckla din förmåga att uttrycka dig i dans. Oavsett om du har ägnat dig mycket eller lite åt dans tidigare är du välkommen till "Kalmars dansgymnasium". Ditt intresse för dans är det viktiga! Eftersom det är den personliga dansutvecklingen det handlar om får du lära dig att sätta upp egna mål som du jobbar mot.

bild på film klipp

Danser och föreställningar

Du får lära dig många olika typer av dans och tekniker men du får också lära dig improvisation och komposition, det vill säga att pröva dig fram till nya uttryck inom dansen. I arbetet med föreställningar får du lära dig att arbeta med scenografi, kostym, ljus och ljud och att jobba mot en deadline, samt att möta en publik. De senare kunskaperna är självklart användbara även utanför danssammanhang.

Vidare studier

Eftersom det estetiska programmet är högskoleförberedande kan du efter avslutad utbildning söka vidare till en rad olika högskole- och universitetsutbildningar. Utbildningarna kan ha kopplingar till dans men det kan också handla om samhällsvetenskapliga, humanistiska eller konstnärliga utbildningar utan sådana kopplingar.

Besök ES dans

Inriktningsansvarig

Nathalie Taranger Ljunggren

Signatur: LT

Lärare

Estetiska ämnen - dans

0480-45 17 64

Kopierad bild tagen från Estetiska programmets Facebook sida