Jenny Nyströmskolan / Om skolan / Digital kompetens

Digital kompetens

Visst är det fantastiskt eleverna på Jenny får tillgång till en egen dator under sina tre år här. Syftet med denna satsning är att de ska ha med sig de kunskaper och den digitala kompetens som krävs för att de ska kunna gå vidare till yrkesliv eller högskolestudier.

Digital kompetens är en av de åtta nyckelkompetenser som har formulerats av EU. Alla medborgare kommer att behöva ha en digital kompetens för att kunna vara aktiv i ett allt mer digitaliserat samhälle. Det kommer att gälla båda arbetsliv, samhällsliv och privatliv. Att vara digitalt kompetent har flera dimensioner. Det handlar bland annat om användande av och kunskaper om digitala verktyg av olika slag. Vidare är det väsentligt att kunna ha ett källkritiskt och reflekterande förhållningssätt till digitaliseringen. Den digitala kompetensen lägger grunden till ett livslångt lärande och området har en hög prioritet inom Kalmarsunds gymnasieförbund. Förbundet har formulerat sitt arbete med att stärka elevers och personals digitala kompetens i en digital agenda som du kan läsa här .