Biblioteket

Fulla bokhyllor ifrån biblioteket på Jenny Nyströmskolan

Vad är skolbibliotekets funktion? Hur stödjer vi skolans elever och lärare?

Ett pedagogiskt integrerat bibliotek

På Jenny Nyströmskolans bibliotek jobbar två bibliotekarier på totalt 1.5 tjänst. Jenny Nyströmskolans  bibliotek är ett pedagogiskt integrerat bibliotek. Det innebär att bibliotekarierna samarbetar med lärarna för att lära eleverna bli digitalt och språkligt kompetenta, bl.a. genom att undervisa i klasserna och vara med när eleverna ska söka och källkritiskt granska information. Dessutom jobbar biblioteket aktivt för att stimulera elevernas läsning genom bl.a projekt och bokpresentationer, både i klassrum och spontant på biblioteket. 

I examensmålen för gymnasieskolan står det tydligt att eleverna ska lära sig hantera samhällets informationsflöden, både vad gäller att söka, granska och tolka. Biblioteksundervisningen syftar till att eleverna ska uppnå dessa mål. Mycket av bibliotekets undervisning och handledning går alltså ut på att lära eleverna hur de ska använda webbens resurser samt ge dem verktyg för att bedöma pålitligheten hos olika källor. 

Biblioteket mitt i skolan

Jenny Nyströmskolans bibliotek är beläget mitt i skolbyggnaden, på våning 2. Bibliotekspersonalen finns nära till hands för elever och lärare under deras lektioner, och dörren står lika öppen utanför lektionstid för den som behöver stöd eller tips. Här finns omkring 15 000 böcker, 15 olika tidskrifter och ca 60 studieplatser. 

Men biblioteket finns även i varje elevs dator, oavsett var hen befinner sig - på skolan eller hemma. På  bibliotekets hemsida finns länkar till en mängd samlade resurser och databaser. De finns där för att alla elever ska få samma förutsättningar för att klara sina mål.

Kontakta oss

Är du nyfiken på skolbiblioteket? Vill du veta mer om hur biblioteket kan vara till hjälp i studierna? Välkommen att kontakta oss som arbetar här!

E-post: This is an email address

Telefon: 0480-45 17 15

Hanna Berg Carlsson

Bibliotekarie

0480-45 17 15

Isabelle Sjödin

Signatur: SNI

Bibliotekarie