APL

På yrkesprogrammen ingår minst 15 veckors APL, det vill säga arbetsplatsförlagt lärande. När olika klasser har praktik kan du se i ett särskilt schema. På restaurang- och livsmedelsprogrammet finns dessutom så kallade produktionsperioder och även över dem finns ett schema. Dans- och teaterklasserna har så kallade "uppspelsveckor" och information om dessa hittar du också på den här sidan.

APL 22/23