Jenny Nyströmskolan / Kontakt / Skolledning

Skolledning

Skolledningen består av 4 rektorer som ansvarar för olika program och för personalen som arbetar med eleverna på dessa program samt en planerare som ansvarar för övrig personal på skolan.

 • Marie Wolke

  Rektor

  för IMA, IMS, IMYVO samt HT- RL-programmen

  0480-45 17 17

 • Mats Insulander

  Rektor

  för VO och BF programmet

  0480-45 18 55

 • Kristofer Bengtsson

  Rektor

  för ES och NA programmet

  0480-45 17 06

 • Anders Nord

  Rektor

  för gymnasiesärskolan

  0480-45 18 56

 • Ulrika Hernäng

  Planerare

  Planerare och schemaläggare

  0480-45 17 05

Förkortningar

BF Barn- och fritid

ES Estetiska

GS Gymnasiesärskola

HT Hotell- och turism

IM Introduktion

NA Naturvetenskap

RL Restaurang- och livsmedel

VO Vård- och omsorg