Krisgrupp

Krisgrupp   Jobb-mobil
Mats Insulander Rektor 072-570 42 71
Kristofer Bengtsson Rektor 070-303 67 52
Marie Wilke Rektor 070-075 91 58
Anders Nord Rektor 070-569 31 31
Thomas Gustavsson Vaktmästare 070-607 60 42
Cecilia Wernersson Skolsköterska 070-307 89 55
Ingrid Brengesjö Skolsköterska 070-319 39 55
Lena Karlsson Skolsköterska 070-304 6675
Emelie Björck Skolkurator 072-236 24 69
Margareta Georgsson Skolkurator 070-636 66 29
Therese Ämtvall Skolkurator 072-701 74 76
Ulrika Hernäng Planerare 076-788 11 15
Malin Henriksson Planerare 072-463 76 09
Jenny Ström Geiring Skoladministratör 070-313 23 21
Charlotte Blomqvist Skolpsykolog 076-140 88 59
Mats-Peter Krantz Förbundsdirektör 072-466 56 30
Stefan Regebro Verksamhetsområdeschef 070-560 40 53
Peter Wänehag Kyrkohede 0480-42 14 05
POSOM 112/45 00 00 Växel  
Räddningschef i beredskap   112