Jenny Nyströmskolan / Kontakt / Elevhälsan / Skolsköterskor

Skolsköterskor

De olika skolsköterskorna på skolan arbetar riktat mot eleverna på ett visst program.

 • Ingrid Brengesjö

  Skolsköterska

  för BF, IM och VO-programmen samt gymnasiesärskolan

  0480-45 18 52

 • Lena Karlsson

  Signatur: KLE

  Skolsköterska

  RL, HT samt IM programmt

  070-304 66 75

 • Cecilia Vernersson

  Skolsköterska

  för ES och NA programmen samt samordnare för skolsköterskorna i GYF

  0480-45 17 08

Drop In

Alla skolsköterskor har drop-in, varje skoldag kl 10-11

Övriga tider bokas efter överenskommelse.

Program

BF Barn- och fritid

ES Estetiska

HT Hotell- och turism

IM Introduktion

NA Naturvetenskap

RL Restaurang- och livsmedel

VO Vård- och omsorg