Jenny Nyströmskolan / Aktuellt / Student 2022

Student 2022

Publicerad: 2022-04-13 15:14

Förmiddagen:
Varje klass har ett eget klassrum som är smyckade av elever som går i årskurs 2 och fungerar som en fast punkt under dagen och det används för samvaro med den egna klassen när inget annat står på programmet.
Under förmiddagen kommer ni att fotograferas, antingen i oasen eller utomhus (utanför skolmatsalen) beroende av vädret.

KL. 11.15 Studentlunchen
Avgångseleverna äter studentlunch tillsammans. Studenterna sitter klassvis tillsammans med sina mentorer. Skyltar finns på borden.

Kl. 12.00 Avslutning i aulan
Senast kl. 11.58 måste alla ha intagitsina platser i aulan.

Ca kl. 13.05 Premieutdelning
Klasserna går tillbaka till klassrummen för premieutdelning m m.

Kl. 13.20 Klasserna samlas i Gallerian inför utsläppet
Utsläpp i följande ordning
BF19A, BF19B, ES19A, ES19B, ES19C, HT19, IMA19, NA19A, RL19A, RL19B, VO19

Utsläppet sker klassvis med början kl. 13.30
Efter presentation springer klassen mot sin programskylt. När samtliga klasser har samlats på det lilla torget utanför skolan, sjungs studentsången.

Efter sången överlämnar skolan studen