Gymnasiesärskolan / Utbildningar / Nationella program / Programmet för samhälle, natur och språk (SNS)

Programmet för samhälle, natur och språk (SNS)

Fyra personer visar och tittar på en karta av Europa

Läs mer om programmet för samhälle, natur och språk.

Programmet för samhälle, natur och språk är till för dig som vill veta mera om hur samhället fungerar och hur olika förhållanden och förutsättningar påverkar oss människor, naturen och samhället. Det är en utbildning för dig som är  nyfiken på världen och vill veta mer om varför den ser ut som den gör. Den passar även dig som vill lära dig mer om samspelet mellan människa och natur, om miljöfrågor samt hållbar utveckling. IT, digital kommunikation och fördjupade kunskaper i kärnämnen är också viktiga delar av utbildningen.

Programmet innehåller praktiska moment som till exempel olika studiebesök och fältstudier. På så sätt får du lära känna omvärlden och utveckla natur- och samhällsvetenskaplig förståelse.

Vi sätter stort värde på att vidareutveckla sociala förmågor.

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) som ska bidra till att utveckla yrkeskunskaper. Detta kan ske inom de flesta arbeten relaterade till samhälle, natur och språk. Utbildningen kan även leda till fortsatta studier inom till exempel folkbildningen.

bild på film klipp
Kurser Poäng
Digital kompetens 100
Engelska 2 100
Entreprenörskap 100
Geografi 1 100
Hem- och konsumentkunskap 1 100
Medieproduktion 1 100
Naturkunskap 2 100
Samhällskunskap - arbetslivets villkor 100
Samhällskunskap 2  100
Samhällskunskap 3  100
Service och bemötande 100
Svenska 2 100
Återvinning och kretslopp 1  100
   
Summa 1300

Kontakta oss

Nadja Prim

Signatur: PNGS

Lärare

Mentor SNS/SMD

0480-45 18 51

Marcus Andersson

Lärare

Mentor SNS/SMD

0480-45 18 51

Benjamin Fager

Signatur: FBGS

Lärare

Elice Widén

Signatur: WEGS

Lärare

Marie Karlsson

Pedagogisk assistent

0480-45 18 51

Lars Bengtsson

Pedagogisk assistent

0480-45 18 51

Anas Chahrour

Pedagogisk assistent

0480-45 18 51

Hanna Lood

Pedagogisk assistent

0480-45 18 51