Individuellt val

När du börjar på ett av Gymnasiesärskolans nationella program ska du välja två individuella val. Till vänster kan du se exempel på individuella val som skolan erbjuder.