Gymnasiesärskolan / Utbildningar / Nationella program

Nationella program

Två elever undervisas sittande vid ett bord med var sin iPad

Läs mer om de nationella programmen.

De nationella programmen har en yrkesinriktning, men det finns även ett mer teoretiskt program; Programmet för samhälle, natur och språk. Det är yrkesinriktningen som ger programmet dess karaktär och det är här tyngdpunkten i din utbildning ligger.

En del ämnen är gemensamma för alla som läser ett program, men dina studier läggs upp efter din individuella studieplan. Ett ämne kan bestå av flera kurser. När du avslutat en kurs får du ett betyg. Den nya betygskalan är A-E.
I slutet av dina studier gör du ett gymnasiesärskolearbete där du visar vad du lärt dig under din utbildning. När du slutar får du ett gymnasiesärskolebevis.

Gemensamma ämnen för nationella program 

Kurser Poäng
Engelska 1 100
Estetisk verksamhet 1 100
Historia 1 50
Idrott och hälsa 1 200
Individuellt val 200
Matematik 1 100
Naturkunskap 1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1 50
Svenska 1 200
Gymnasiesärskolearbetet 100


Summa 1200

Osäker på ditt gymnasieval? Ring

Anders Nord

Rektor

0705-69 31 31

Malin Henriksson

Planeringschef

0480-45 17 87