Gymnasiesärskolan / Särskolan / Aktuellt / Viktig information för elever och vårdnadshavare på Gymnasiesärskolan

Viktig information för elever och vårdnadshavare på Gymnasiesärskolan

Publicerad: 2020-11-18 07:49 Bild där det står Covid 19 i röd text

Uppdaterad 2021-01-14

Här samlar vi all information som publiceras angående skolans hantering av Covid-19.

2021-01-14

Information gällande Corona/Covid-19

Utifrån att smittspridningen fortsatt är hög i Kalmar län så gäller fortfarande de skärpta allmänna råden. Det innebär att gymnasiet kommer bedriva fjärrundervisning fram till 2021-01-24 (det är vad vi vet idag) undantaget är gymnasiesärskolan samt IM på Jenny Nyströmskolan. Det betyder att det kommer vara ca. 200 elever på skolan totalt.

Vad gäller GYSÄR så bedriver vi undervisning enligt schema. Utifrån att vi har möjlighet att använda fler lokaler, för att lättare hålla social distans, så kommer vi så göra.

För att minska risken för smittspridning så fortsätter vi göra följande;

 • Vi är noga med handhygien (handsprit finns tillgängligt i samtliga klassrum)
 • Vid minsta symtom stannar personal/elev hemma (två symtomfria dagar innan man kommer tillbaka till skolan).
 • Visir samt munskydd finns att tillgå för den personal som önskar
 • Vi undviker större sociala sammanhang och vi kommer inte genomföra ett flertal gemensamma aktiviteter
 • Vi strävar efter att hålla social distans så långt det är möjligt
 • Utökad städning av kontaktytorna på skolan
 • Vi har minimerat antalet externa besök
 • Kontinuerlig information

Vi gör vårt yttersta för att minska/undvika smittspridning genom ovanstående åtgärder. Vi har haft ett fåtal fall av Covid-smitta på GYSÄR (fördelat på personal och elever). Under rådande omständigheter så följer vi noga rekommendationer från Folkhälsomyndigheten för att ta kloka beslut och har ett tätt samarbete med skolans skyddsombud.

Det ni ska göra är att hålla era ungdomar hemma vid minsta symtom, testa vid misstanke om Covid-smitta samt om konstaterad smitta hör av er till skolan omedelbart. Jag vill även uppmana er att hålla ungdomen hemma om någon familjemedlem har symtom och väntar på svar från ett Covid-test tills ni vet om negativt kontra positiv testresultat. Skulle testet visar sig positivt så kommer vården kontakta och ge förhållningsregler (gällande ev. familjekarantän).

Är det så att ni är oroliga, behöver mer information etc. så tveka inte att hör av er till er mentor, rektor (Mats Insulander 072 570 42 71) och/eller skolsköterska (Ingrid Brengesjö 0480 45 18 52).

2020-12-03

Regeringen har i samråd med Folkhälsomyndigheten beslutat att Gymnasiet ska gå över till fjärr- och distansundervisning, i största möjliga mån med vissa undantag, från och med måndag 2020-12-07. Gymnasiesärskolan är ett av undantaget. Undervisning bedrivs som vanligt. Läs gärna vad som gäller för hemkarantän, nedan.

2020-12-01

kom det ut nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten gällande bland annat skolan. Det som påverkar gymnasiesärskolan är att om en elev bor i en familj där någon är sjuk i
covid-19 ska hen stanna hemma från skolan.

Det innebär att är någon i hushållet konstaterad smittat med covid-19 så ska eleven inte gå till skolan. Uppkommer följande situation så kontakta skolan så snart som möjligt, förslagsvis din mentor. Därefter kommer vi ha löpande kontakt med eleven.

Fortfarande gäller samma rekommendationer som förut, d.v.s.stanna hemma vid symtom, håll social distans, noggrann handhygien, undvik större folksamlingar etc.

2020-11-20

Flera elever på gymnasiet kommer gå över till fjärrundervisning från och med måndag, det gäller i nuläget årskurs 2 samt årskurs 3. Det innebär att årskurs 1 kommer vara på plats på JN men en del av dem kommer ha undervisning i Komvuxs lokaler. Det betyder att vi kommer ha mindre andel elever i skolans lokaler, vilket inte minst gör trängseln i matsalen mindre.

Vad gäller GYSÄR så kommer vi inte bedriva någon fjärrundervisning utan eleverna kommer vara på plats. Men vi har skapat några möjligheter för att glesa ut antalet elever på Storken.

AHV och FAB har i nuläget många elever i förhållandevis begränsade utrymmen. Därför har sett till att tillgång till ett klassrum på JN, sal F3, och mitt förslag är att FAB använder det klassrummet framöver (från och med måndag) och då kan AHV använda bägge klassrummen (AHV/FAB) på Storken.

Utifrån att det är färre elever från Stagg på Storken så ökar förhoppningsvis möjligheten att sprida ut oss under rasterna.

HRB har många elever i samma klassrum (köket) under karaktären på mån/tis. Ni har möjlighet att använda två salar (köket samt H4) framöver så ni kan dela på klassen.

2020-11-18

Gymnasiesärskolan bedriver verksamhet som vanligt och utifrån att flera klasser från Stagg (samt klasser från JN är på APL) så kommer det vara mindre antal elever på skolan framöver. Det innebär att det kommer finnas möjlighet att använda fler lokaler på Storken.

För att minska risken för smittspridning så fortsätter vi göra följande;

 • Vi är noga med handhygien (handsprit finns tillgängligt i samtliga klassrum)
 • Vid minsta symtom stannar personal/elev hemma (två symtomfria dagar innan man kommer tillbaka till skolan)
 • Gymnasiesärskolan äter tidigare än övriga elever för att undvika större sociala sammanhang
 • Visir finns att tillgå för den personal som önskar
 • Vi undviker större sociala sammanhang och vi kommer inte genomföra ett flertal gemensamma aktiviteter
 • Vi strävar efter att hålla social distans så långt det är möjligt
 • Vi bedriver fler uteaktiviteter
 • Utökad städning av kontaktytorna på skolan
 • Vi har minimerat antalet externa besök
 • Kontinuerlig information

Vi gör vårt yttersta för att minska/undvika smittspridning genom ovanstående åtgärder. Under rådande omständigheter så följer vi noga rekommendationer från Folkhälsomyndigheten för att ta kloka beslut och har ett tätt samarbete med skolans skyddsombud.

Vad ni ska göra som vårdnadshavare göra är att hålla era ungdomar hemma vid minsta symtom, testa vid misstanke om Covid-smitta samt om konstaterad smitta hör av er till skolan omedelbart. Är det så att ni är oroliga, behöver mer information etc. så tveka inte att hör av er till er mentor, rektor (Mats Insulander 072 570 42 71) och/eller skolsköterska (Ingrid Brengesjö 0480 45 18 52).