Gymnasiesärskolan / Särskolan / Aktuellt / Välkommen till ett nytt läsår

Välkommer till ett nytt läsår

Publicerad: 2022-08-16 07:17

Skolan startar måndagen den 22 augusti kl. 8.10 och slutar kl. 11.10.

VÄLKOMNA!!