Gymnasiesärskolan / Särskolan / Aktuellt / Personal på Gymnasiesärskolan med Arbetsmiljöuppgifter

Personal på Gymnasiesärskolan med Arbetsmiljöuppgifter

Publicerad: 2015-01-15 12:51

Följande personal har tilldelats Arbetsmiljöuppgifter på Gymnasiesärskolan.

Namn

Telefon

E-post

Fördelning av arbetsuppgifter

Ulf Malmqvist 0480-451871 This is an email address
Arbetsmiljö, brandskydd och miljö
Elisabeth Holmberg-Johnsson 0480-4518 63 This is an email address Arbetsmiljö, brandskydd och miljö
Anna-Lena Henriksson 0480-451847 This is an email address Arbetsmiljö, brandskydd och miljö
Anders Nord 0480-451856 This is an email address Arbetsmiljö, brandskydd och miljö
Ingegerd Jarl 0480-451859 This is an email address Arbetsmiljö, brandskydd och miljö
Anna Kajbjer 0480-451864 This is an email address Arbetsmiljö, brandskydd och miljö
Rolf Pritzel 0480-451862 This is an email address Arbetsmiljö, brandskydd och miljö
Johan Karlsson 0702 77 72 06 This is an email address Arbetsmiljö, brandskydd och miljö

Riskbedömning - HRH

Riskbedömning - IAIND/A

Riskbedömning - IAIND/C

Riskbedömnin - IAIND/F

Riskbedömning - IMIND/B

Riskbedömning - Idrott

Riskbedömning - Skälby

Riskbedömning - FAF