Gymnasiesärskolan / Om skolan / Trivselregler

Trivselregler

Trivselregler, gymnasiesärskolan

Som elev på Jenny Nyströmskolan förväntar vi oss att du alltid respekterar alla människors lika värde samt rätt till trygghet och studiero.

Gymnasiesärskolan är en frivillig skola där du själv valt att gå. När du väl börjat på gymnasiet är undervisning och annat som ingår i utbildningen obligatorisk. Du förväntas alltid komma i tid och ha med dig den utrustning som behövs.

Är du sjuk eller har annat särskilt skäl att inte komma till skolan skall detta anmälas till din mentor.

Skollagen föreskriver att det ska finnas ordningsregler på varje skola, regler som ska förankras hos eleverna men som beslutas av rektor.

På vår skola
- är all undervisning obligatorisk.

- är det obligatoriskt att bära skollegitimation (Gäller från 161101)

- bemöter och behandlar vi varandra på ett respektfullt sätt. Alla former av kränkningar, trakasserier, hot om våld och våld är förbjudet.

- är vi rädda om skolan och dess utrustning. Släng skräp i papperskorgarna. Möbler i klassrum och på andra platser i skolan ska ställas i ordning efter användandet. Klotter och annan skadegörelse på hela skolan är förbjudet.

- är det inte tillåtet att äta eller dricka under lektionstid.

- är det läraren som ger klartecken när dator, mobil och/eller annan digital utrustning ska användas i undervisningen.

- är Du skyldig att följa de speciella regler och säkerhetsföreskrifter som gäller i vissa kurser, salar och institutioner.

- är all form av fusk och otillåtna hjälpmedel i samband med examinationsuppgifter inte tillåtet.

- är det drogfritt. Det är förbjudet att använda tobak, alkohol eller andra droger inom skolans område.