Gymnasiesärskolan / Om skolan / Studievägledning

Studievägledning

Läs mer om studie- och yrkesvägledningens arbete.

Vi erbjuder vägledningssamtal som ger information om vår skola och alternativa utbildningsvägar. Inför valet till gymnasiet finns det möjlighet att komma till oss på praktik.
Utbildningstiden är fyra år.
Varje klass består av 6-8 elever från årskurs ett till fyra.
Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är en viktig del av utbildningen. Under årskurs tre till fyra får eleverna möjlighet att prova sina kunskaper, öka sin motivation och träna sin sociala förmåga på olika arbetsplatser.

 Vill du veta mer

Karin Hjertkvist

Yrkesvalslärare, APL samordnare för år 2-4, utslussning år 4

0480-45 18 75

Rebecka Martinsson

Studie- och yrkesvägledare

Praktik för blivande elever

072-466 73 65