Gymnasiesärskolan / Om skolan / Likabehandlingsplan 21/22

Likabehandlingsplan 21/22

Nedan kan du snart läsa Gymnasiesärskolans likabehandlingsplan får läsåret 21/22.

(Ej klar för tillfället)