Fritids

En grupp personer promenerar på en grusväg i skogen

I våra lokaler bedrivs korttidstillsyn.
Vi har möjlighet att ta emot elever före och efter skoldagens början och efter skoldagens slut samt under lov- och studiedagar.
Olika fritidsaktiviteter och besök anordnas då.
Företrädesvis arbetar skolans personal under del av sin tjänst inom korttidstillsynen.

I vår verksamhet arbetar vi utifrån eleven.
Vi arbetar i grupp eller enskilt och vi är flexibla i vårt arbetssätt.
Vi går på bio/ser på film, spelar dator och tv-spel, läser, går på museum, äter på restaurang, är på utflykter, lagar mat/bakar, handlar, går till simhallen och utnyttjar särskolans material.
Vi har tillgång till skolans minibussar och personbil och vi har även tillgång till skolans alla lokaler.

Är du intresserad, vänd dig då till Benny Glaad eller din LSS-handläggare som kan berätta mer.

Kontakta fritids på This is an email address

Tel: 0480-45 18 44 el. 072-2208829

I filmen nedan kan du se vad som bl.a. händer på fritids.

bild på film klipp

Kontakta ansvariga för fritids

Malin Henriksson

Planeringschef

0480-45 17 87

Claes Linneby

Pedagogisk assistent

0480-45 18 63