Gymnasiesärskolan / Om skolan / Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan görs i första hand till ansvarig mentor. I andra hand till expeditionen på tel 0480-45 18 87.