Anpassat Gymnasium / Om skolan

Om skolan

Lärare undervisar elev sittande vid ett bord

Anpassat Gymnasium är en egen skolform som består av ett flertal nationella program samt ett individuellt program. På Anpassat Gymnasium på Jenny Nyströmskolan har vi fyra nationella program samt det individuella programmet. Utbildningstiden är fyra år oavsett program.

 

Vi har en hög personaltäthet som utgår från varje elevs behov och förutsättningar. Personalen är välutbildad och har lång erfarenhet av elevgruppen. Undervisningen sker i mindre grupper och skolarbetet sker både självständigt eller tillsammans med andra.

Målet med utbildningen är att ge eleverna kunskaper för ett så självständigt liv som möjligt så att eleven ska kunna delta aktivt i samhällslivet. Vår målsättning är att förbereda eleven för vuxenlivet efter skolan. Arbete, boende och fritid är viktiga delar som vi också arbetar med. Arbete tränar du genom praktik på arbetsmarknaden eller inom daglig verksamhet utifrån dina förutsättningar.

Vi har en väl utbyggd elevhälsa med studie- och yrkesvägledare, kurator samt skolsköterska som ett stöd för en välfungerande skolgång. Vi bedriver ett nära samarbete med aktörer kring eleven såsom habiliteringen, försäkringskassan, sociala myndigheter etc. för en så lyckad skolgång som möjligt.

I våra lokaler bedrivs korttidstillsyn för de elever som fått en sådan insats beviljad av Kalmar kommun. Vi har möjlighet att ta emot elever före och efter skoldagens början och efter skoldagens slut samt under lov- och studiedagar. Läs mer här.

Vi har vår undervisning på Jenny Nyströmskolan, Carlsbergsvillan och Campus Västergård sedan hösten 2023. Anpassat Gymnasium ingår i Kalmarsunds Gymnasieförbund, ett förbund bestående av Kalmar, Torsås, Mörbylånga och Borgholm.

Vill du läsa mer om Anpassat Gymnasium så klicka dig vidare till Skolverket.

Jenny Nyströmsskolan

Smålandsgatan 25 392 34 Kalmar

Carlsbergsvillan

Stagneliusgatan 10 392 34 Kalmar