Gymnasiesärskolan / Kontakt / Expedition

Expedition

 • Jenny Ström Geiring

  Planeringsassistent

  Elevärenden, diarieföring, busskort, datorer

  0480-45 18 87

  0703-13 23 21

 • Benny Glaad

  Planeringsassistent

  Vikarieanskaffning, fritids, taxi.

  0480-45 17 85

  0727-08 73 22