Gymnasiesärskolan / Kontakt / Elevhälsan

Elevhälsan

Läs mer om elevhälsans arbete.

Skolläkare
Mottagning efter tidsbeställning hos skolsköterskan

Vi som arbetar med elevhälsan har tystnadsplikt. Till oss kan du komma med frågor, funderingar och problem, som rör såväl kropp och själ som din studie- och livssituation. Du är alltid välkommen.

Skolhälsovården inom Kalmarsunds gymnasieförbund erbjuder samtliga elever i årskurs ett ett individuellt hälsosamtal tillsammans med skolsköterskan.
Hälsosamtalet utgår från ett frågeformulär som eleven fyller i enskilt. Frågorna berör elevens levnadsvanor och omfattar bland annat mat, motion och sömnvanor. Vi tar även upp trivseln i skolan, fritidsintressen samt tankar kring sexualitet, alkohol, tobak och droger.
Hälsosamtalen omfattas av sekretess och de besvarade blanketterna förvaras i elevens hälsojournal. Syftet med det enskilda samtalet är att göra eleven uppmärksam på sambandet livsstil och hälsa och att ge kunskap om och uppmuntran till att göra egna hälsomedvetna val.

Det kan vara skönt att veta vem på skolan som man kan vända sig till när man behöver prata med någon, oavsett om det handlar om skolan, familjen eller andra relationer.

Hos skolkuratorn kan du få råd och information om studieekonomi. Vi kan också hjälpa dig att hitta vägar till andra stödkontakter och myndigheter. Information om aktuella stipendier och fonder anslås på anslagstavlan på elevvårdsvägen.

Kuratorn är aktiva i skolans arbete med trygghet och likabehandling och är angelägna om att det skapas en lugn och trygg studiemiljö på skolan.

Tillsammans med övrig personal arbetar vi i elevhälsan för att du ska klara dina studier och må bra på skolan. Du kan prata med oss i elevhälsan om vad du vill. Det måste inte ha hänt något allvarligt. Vi har tystnadsplikt.

Kontakta oss i Elevhälsan

Ingrid Brengesjö

Skolsköterska

för gymnasiesärskolan

0480-45 18 52

Margareta Georgsson

Kurator

för gymnasiesärskolan och IM programmen

0480-45 18 57