Gymnasiesärskolan / Gymnasievalet / Utbildningar läsåret 22/23

Utbildningar läsåret 22/23

Läs mer om Gymnasiesärskolans utbildningar läsåret 22/23.

I Gymnasiesärskolan får eleverna en god grund för att studera vidare, söka arbete och kunna delta aktivt i samhällslivet. Dessutom ger gymnasiesärskolan möjlighet till personlig utveckling.
Utbildningen ska stimulera social gemenskap och utveckla elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Därför är gymnasiesärskolan mycket flexibelt så att eleverna kan utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Mer information om gymnasiesärskolans nationella och individuella program får du under rubriken Utbildningar.