Gymnasiesärskolan / Gymnasievalet / Presentationsfilmer

Presentationsfilmer

Gymnasiesärskolan har fyra nationella program samt ett individuellt program.

Inom ramen för det individuella programmet läser eleverna ämnesområden. Eleverna på det individuella programmet delas in i olika grupper, där samtliga ämnesområden ingår men i varierande omfattning.

Varje grupp har elever från åk 1 till åk 4. Vi finns på Jenny Nyströmskolan, Carlsbergsvillan och på Campus Storken. Vårt övergripande mål är att varje elev ska få ett så självständigt liv som möjligt i arbete, studier, boende och fritid.

I filmerna nedan presenteras de fyra nationella programmen samt det individuella programmets olika grupper.

Vad kan jag välja

bild på film klipp

Nationella program

HRB - Hotell, Restaurang och bageri

bild på film klipp

FAB - Fastighet, anläggning och byggnation

bild på film klipp

AHV - Administration, handel och varuhantering

bild på film klipp

SNS - Samhälle, natur och språk

bild på film klipp

Individuellt program - IVH

bild på film klipp

Individuellt program - IVMC

bild på film klipp

Individuellt program - IVA

bild på film klipp

Individuellt program - IVESH

bild på film klipp

Individuellt program - IVSMD

bild på film klipp

Individuellt program - IVSK

bild på film klipp