Gymnasiesärskolan / Gymnasievalet

Gymnasievalet

Information om gymnasievalet läsåret 21/22.

Gymnasiesärskolan

Utbildningen i gymnasiesärskolan är till för ungdomar som har slutat grundskolan eller grundsärskolan och inte har förutsättningar att klara gymnasieskolans kunskapskrav på grund av en utvecklingsstörning.

För att avgöra om en elev tillhör målgruppen gör hemkommunen en utredning med en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Den här utredningen ligger till grund för kommunens beslut om eleven tillhör målgruppen eller inte.


Hur ska jag tänka inför mitt val?

bild på film klipp


Vilka program kan jag välja mellan?

Sista ansökningsdag till Gymnasiesärskolan är den 15 februari.

Osäker på ditt gymnasieval

Vill du ha mer information eller är du osäker kring ditt val är du välkommen att höra av dig till Mats Insulander på tel. 0480-45 18 54

Viktiga datum inför gymnasievalet