Nu är prideveckan här

Under den här veckan (vecka 38) lyfter vi frågor om HBTQi+- på olika sätt i våra olika verksamheter för att synliggöra och utveckla förutsättningar för homosexuellas, bisexuellas, trans- och queerpersoners, intersexpersoners liv. Vi uppmärksammar hbtqi-perspektivet genom riktade aktiviteter kring evenemanget Kalmarsunds Pride.

Vi kommer att delta i och stötta evenemanget för att uppnå att:

  • Hos oss har alla tjejer, kvinnor, killar, män och elever med annan könsidentitet samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Män och kvinnor hos oss behandlas likvärdigt, utan förutfattade meningar kring kön. Elever och personal ska
  • Undervisning bedrivs, planeras och utvärderas utifrån ett genusmedvetet och normkritiskt perspektiv där frågor kring genus, jämställdhet, hbtqi+, jämlikhet och demokrati har genomslag i det vardagliga arbetet.

Centralt jämställdhetsnätverk

Kalmarsunds gymnasieförbund har en arbetsgrupp i personalen, som har arbetat med förslag på material och föreläsningar som skolorna kan användas sig av under veckan. 

Intergrering i undervisningen

Vi uppmanar alla skolor och arbetslag inom förbundet att uppmärksamma frågor om hbtqi+ i sin undervisning, både under och efter prideveckan.Varje arbetslag lägger sedan upp arbetet så att det passar verksamheten.

Vi har smygstartat

Alla våra medarbetare blev inbjudna att smygstarta prideveckan genom att medverka i pridetåget som var den 3 september. Gå gärna in på förbundets facebook och instagram för att se de härliga bilderna från paraden.

www.instagram.com/ksgyf
www.facebook.com/ksgyf

Om Kalmarsund Pride

Kalmarsund Pride är en ideell förening, som med stöd av Kalmar kommun, syftar till att anordna arrangemang som på olika sätt synliggör, stödjer och utvecklar förutsättningarna för homosexuellas, bisexuellas, trans- och queerpersoners liv (HBTQi+) i strävan efter ett mer inkluderande samhälle.

"Kalmarsund Pride ställer sig bakom den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, och vi tar aktivt avstånd från all form av diskriminering som t ex rasism, sexism, homofobi och transfobi. Vi solidariserar oss med andra rörelser som riskerar diskriminering och förtryck, och som verkar i samma anda som Kalmarsund Pride". www.kalmarsundpride.se