Två lärare tilldelas jämställdhetspriset 2019

Ulrika Bergenfeldt och AnnBritt Eriksson med diplom, prischeck och blommor efter att de tilldelats jämställdhetspriset 2019

Årets pristagare till jämställdhetspriset heter Ulrika Bergenfeldt och AnnBritt Eriksson. Ulrika jobbar på Stagneliusskolan som lärare och AnnBritt hittar vi till vardags på fordons- och transportprogrammet på Lars Kaggskolan. Pristagarna överraskades på sina arbetsplatser av gymnasieförbundets ordförande Dzenita Abaza och vice ordförande Björn Andreen.

Båda pristagarna av Kalmarsunds gymnasieförbunds jämställdhetspris tilldelades diplom, blommor och en prischeck var på 5 000 kr.

Årets pristagare är inspiratörer och brinner för jämställdhetsfrågor och allas lika värde. Både AnnBritt och Ulrika har ett normkritiskt arbetssätt gentemot både kollegor och elever. Ulrika och AnnBritt är viktiga i förbundets jämställdhetsarbete och med att sprida sina kunskaper på sina egna skolor.  

Om pristagarna

Ulrika Bergenfeldt - Stagneliusskolan

 

Ulrika har arbetat hos Kalmarsunds gymnasieförbund sedan år 2006 och undervisar i sociologi, svenska, och kommunikation. Hon brinner för frågor som rör jämställdhet, likabehandling och står för ett normkritiskt arbetssätt gentemot både sina kollegor och sina elever.
Nominerad av: Julia Fridolf & Karl-Johan Arnér

Motivering:
I sin roll som kollega, undervisande lärare och mentor har Ulrika under många års tid arbetat med att integrera de viktiga jämställdhetsfrågorna på ett framgångsrikt och föredömligt sätt, vilket uppskattas enormt av elever och kollegor. Hon är en lärare som alltid ser varje individ och hon lägger ner mycket tid på att alla ska få synas och utvecklas. Ulrika är ett moraliskt föredöme med sitt mod och uthålliga försvar av läroplanens värden, och genom att alltid uppmuntra kollegor och elever som är engagerade i frågorna.

Ulrika pratar alltid på ett inkluderande och öppensinnat sätt. Hon behandlar alltid eleverna jämställt och jämlikt och får alla att känna sig delaktiga. Med sitt inkluderande och icke-dömande utlärningssätt och personlighet får hon eleverna att känna sig sedda och trygga. Det behövs fler människor som Ulrika Bergenfeldt.

I kollegors jämställdhetsarbete är Ulrika en viktig kunskapsresurs, och ett uppmuntrande bollplank som skapar inspiration och motivation för fler kollegor att arbeta med jämställdhetsfrågor. Sedan två år har jämställdhet varit ett av flera teman som ska färgas in i kurserna vilket Ulrika arbetat föredömligt med. Genom sitt normkritiska arbetssätt har hon i sina klasser under många år ifrågasatt föråldrade föreställningar kopplat till kön och för detta viktiga och uthålliga arbete belönas Ulrika Bergenfeldt med årets jämställdhetspris.

AnnBritt Eriksson - Lars Kaggskolan

 

AnnBritt har arbetat hos Kalmarsunds gymnasieförbund sedan år 2016 och undervisar i fordonsämnen och personalbilar på fordons- och transportprogrammet på Lars Kaggskolan. Jämställdhet och allas lika värde är frågor som är viktiga för AnnBritt.
Nominerad av: Agneta Hult, Jessica Wamsjö & Tony Eriksson

Motivering:
AnnBritt lägger ner sin själ i arbetet för jämställdhet på fordonsprogrammet i relationen med eleverna. Hen är bl.a. initiativtagare till ett rollspelsprojekt i samarbete med ES-eleverna på teaterinriktningen på Jenny Nyströmskolan och är oerhört kunnig inom området. Hen är aktiv inom HBTQ och bör premieras för att hen, varje dag, påminner både elever och vuxna hur vi ska bemöta varandra på ett inkluderande sätt.

AnnBritt pratar oavbrutet om vikten av lika behandling mellan kön och könsidentiteter och hen för på ett naturligt sätt in samtal om normer och genus i sin undervisning. Hen har dessutom spelat en viktig roll i skolans likabehandlingsgrupp. AnnBritt inspirerar och hjälper alla, både elever och lärare, att nå fler insikter.

För sitt värdefulla och brinnande engagemang i värdegrundsfrågor, rätten att få vara sig själv samt hur normativa föreställningar kring genus ständigt behöver utmanas. En fantastisk lärare och medarbetare som lyfter olika värdegrundsfrågor naturligt i sitt vardagliga undervisningsarbete och gärna samverkar över skolans program med sina medarbetare inom dessa områden. Därför tilldelas AnnBritt Eriksson förbundets jämställdhetspris.

Förbundskontoret har fått in totalt 20 nomineringar till jämställdhetspriset. Förslag till jämställdhetspriset har tagits fram av en beredningsgrupp och det slutgiltiga beslutet har tagits av arbetsutskottet i Kalmarsunds gymnasieförbund.

Jämställdhetspriset (10 000 kronor) kan delas ut till en eller flera personer, medarbetare och elever inom Kalmarsunds gymnasieförbund, för att premiera goda insatser i förbundets verksamhet och som bidragit till en ökad jämställdhet eller som har arbetat för att motverka begränsade normer kring kön och genus. För sjätte året i rad delar förbundsdirektionen ut ett jämställdhetspris.

Stort grattis!