Modiga vinnare i jämställdhetspriset 2018

Det blev en stor överraskning och ögon fylldes med glädjetårar när Celina Olsson, Tilda Sandberg, Astrid Larsson, Tove Almroth och Elin Gripstrand fick ta emot jämställdhetspriset av gymnasieförbundets ordförande Dzenita Abaza.

Tjejerna tilldelas jämställdhetspriset 2018 för det mod och civilkurage de visat genom att träda fram med sina personliga erfarenheter av trakasserier och utsatthet bl.a. i ett reportage i lokaltidningen. Genom att dela med sig av sina erfarenheter har de hjälpt andra elever i sin närhet att förstå hur allvarligt problemet är och att kampen för jämställdhet inte är över utan att alla måste engagera sig. Deras mod och öppenhet har påverkat klassrumsmiljön och gjort det möjligt för lärare att prata jämställdhet på ett sätt som skiljer sig från tidigare år och det har påverkat både elever och lärare men också samhället i stort.

Fyra av de fem vinnarna av Kalmarsunds gymnasieförbunds jämställdhetspris fanns på plats på Stagneliusskolan där de tilldelades diplom, blommor och en gemensam prischeck på 10 000 kr.

Prisutdelning av jämställdhetspriset 2018

Diplom jämställdhetspriset 2018
 

Motivering:
Tilda, Elin, Astrid, Celina och Tove har visat stort civilkurage genom att träda fram med sina personliga erfarenheter av trakasserier och utsatthet pga. att de är kvinnor. Trots att det är utsatt i sig att vara tonåring på en stor skola valde dessa elever att ta bladet från munnen och ställa upp i ett stort reportage i lokaltidningen och därmed utsätta sig för ännu mer trakasserier och kommentarer. Genom att dela med sig av sina upplevelser har de hjälpt andra elever i sin närhet att förstå hur allvarligt problemet är och att kampen för jämställdhet inte är över, utan att alla måste engagera sig. De har lyft fram frågan om jämställdhet på ett sätt som ungdomar kan relatera till. Deras mod och öppenhet har påverkat klassrumsmiljön och gjort det möjligt för lärare att prata jämställdhet på ett sätt som skiljer sig från tidigare år. Deras insats har därför haft påverkan på flera plan; den har påverkat eleverna, lärarna men också samhället i stort.

Nominerad av: Jenny Juhlin och Karl-Johan Arnér

Förbundskontoret har fått in totalt 44 nomineringar till jämställdhetspriset. Förslag till jämställdhetspriset har tagits fram av en beredningsgrupp och det slutgiltiga beslutet har tagits av arbetsutskottet i Kalmarsunds gymnasieförbund.

Jämställdhetspriset (10 000 kronor) kan delas ut till en eller flera personer, medarbetare och elever inom Kalmarsunds gymnasieförbund, för att premiera goda insatser i förbundets verksamhet och som bidragit till en ökad jämställdhet eller som har arbetat för att motverka begränsade normer kring kön och genus. För femte året i rad delar förbundsstyrelsen ut ett jämställdhetspris.

Stort grattis!