Jämställdhetspristagare 2017

jämställdhetspris 2017, ksgyf, karl-johan arner, therese ämtvall, stagneliusskolan, lars kaggskolan, blommor, diplom, prissumma

Från vänster pristagaren Karl-Johan Arnér tillsammans med förbundsordförande Dzenita Abaza och till höger pristagaren Therese Ämtvall med Dzenita Abaza.

Kalmarsunds gymnasieförbunds jämställdhetspris delas ut för fjärde året i rad och 2017 års pris delas mellan två medarbetare, Karl-Johan Arnér, Stagneliusskolan och Therese Ämtvall, Lars Kaggskolan.

 

Arbetsutskottet inom gymnasieförbundet beslutade att jämställdhetspriset 2017 ska delas mellan Karl-Johan Arnér, lärare, för hans jämställdhetsarbete med eleverna på Stagneliusskolan och Therese Ämtvall, kurator, för hennes engagemang på Lars Kaggskolan med jämställdhet, värdegrundsfrågor och normkritik.

Pristagarna får ta emot 5 000 kronor vardera. Dzenita Abaza (S), styrelseordförande, Christian Sandahl, verksamhetsområdeschef, och Jenny Herlin, kommunikatör på Kalmarsunds gymnasieförbund överraskade pristagarna på deras resp. arbetsplatser på fredagsmorgonen med diplom och blommor.

Motivering för Karl-Johan Arnér, lärare på Stagneliusskolan
I sin undervisning och i sitt mentorskap har Karl-Johan en reflekterande inställning kring jämställdhetsfrågor där fakta vävs in och där arbetsuppgifter syftar till att utveckla elevernas egna tankar om jämställdhet, genus och normer. Hans arbete bidrar till förändring i klasser, och elever uppskattar hans engagemang i jämställdhetsfrågor. Karl-Johan är en förebild och förhoppningen är att hans engagemang ska inspirera andra, och även män, att ta mer ansvar i jämställdhetsfrågorna. Han ser strukturella problem och synliggör dessa.

Motivering för Therese Ämtvall, kurator på Lars Kaggskolan:
Thereses drivkraft i värdegrundsfrågor och jämställdhet både lokalt på skolan men också förbundsövergripande är större än hennes roll som kurator kräver. Hon ifrågasätter normer och initierar samtal om jämställdhet och normkritiskt arbete. Therese Ämtvall ansvarar för, och är drivande i likabehandlingsgruppen på Lars Kaggskolan. Hon ser till att gruppen får utrymme samtidigt som hon själv är initiativtagare till många av gruppens olika projekt. Therese är regelmässigt ute i klasser och samtalar med elever och lärare. Hon arrangerar aktiviteter på skolan, där elever och personal får träffas och diskutera. Hennes engagemang och "nyfikenhet" inspirerar kollegor att bli bättre på att diskutera frågor om jämställdhet. Med sitt engagemang och driv får hon oss alla att känna sig väl till mods med våra "olikheter".

Kalmarsunds gymnasieförbund vill stimulera och förstärka gymnasieförbundets jämställdhetsarbete genom att årligen dela ut ett jämställdhetspris på 10 000 kr. Jämställdhetspriset kan delas ut till en eller flera personer, medarbetare och elever inom Kalmarsunds gymnasieförbund för att premiera goda insatser i förbundets verksamhet och som bidragit till en ökad jämställdhet eller som har arbetat för att motverka begränsade normer kring kön och genus.

Stort grattis från Kalmarsunds gymnasieförbund!