Pristagare 2016

jämställdhetspris, 2016, roger ivarsson, hedvig sävenryd, joachim hålansson, blommor, diplom, presentcheck, gymnasieförbundet, kalmarsunds, gymnasieförbund, stagneliusskolan, jenny nyströmsskolan
 Från vänster: förbundschef Joachim Håkansson tillsammans med jämställdhetspristagarna Roger Ivarsson och Hedvig Sävenryd. 

 

Kalmarsunds gymnasieförbunds jämställdhetspris delas ut för tredje året i rad och 2016 års pris tilldelas två elever, Roger Ivarsson, Stagneliusskolan och Hedvig Sävenryd, Jenny Nyströmsskolan.

 

Arbetsutskottet inom gymnasieförbundet beslutade att jämställdhetspriset 2016 ska tilldelas Hedvig Sävenryd, initiativtagare till sektionen Jennys feminister underställd elevkåren på Jenny Nyströmsskolan, och Roger Ivarsson, initiativtagare till HBTQ-sektionen underställd elevkåren på Stagneliusskolan. Pristagarna får ta emot 5 000 kronor vardera. Joachim Håkansson, förbundschef, Christian Sandahl, verksamhetsområdeschef och Jenny Herlin, kommunikatör på Kalmarsunds gymnasieförbund delade ut presentcheck, diplom och blommor till pristagarna under måndagen i Jenny Nyströmsskolans galleria.

– Både Hedvig och Roger är initiativtagare till elevsektioner på sina skolor som arbetar aktivt för jämställdhet och allas lika rättigheter med målet att göra skolan bra för alla. Det visar att frågor kring inkludering, öppenhet och rätt till att vara sig själv är viktiga både för elever och personal, och att gymnasieförbundet arbetar för att utmana begränsade normer kring kön och genus, säger Dzenita Abaza, ordförande i Kalmarsunds gymnasieförbund.

Motivering för Hedvig Sävenryd, elev på Jenny Nyströmsskolan
Hedvig är initiativtagare till Jennys feminister, en sektion där elever arbetar med och för jämställdhet med målet att göra skolan bättre för alla. Sektionen är till för att få alla att känna sig trygga. Hedvig kämpar dagligen för allas rättigheter att vara den hen är och arbetar aktivt både med små och stora saker för att ta bort transfobi, homofobi, och cis-normen. Hedvig är alltid beredd för att ta strid för ett jämlikt samhälle.

Nominerad av: Nellie Lorentson, Isabelle Sidenström, Miriam Holmgren, Alma Bengtsson, Ingrid Molander, Tuva Ekström.

Motivering för Roger Ivarsson, elev på Stagneliusskolan:
För att få bort hetero- och tvåkönsnormen i skolan och på lektioner så tog Roger initiativet till en HBTQ-sektion på Stagneliusskolan. På kort tid har Roger och HBTQ-sektionen skapat en plattform som står för lika rättigheter och behandling oavsett sexuell läggning eller könsidentitet och med det markerade att eleverna på Stagneliusskolan står för acceptans och kärlek.Roger har hjälpt till att skapa skillnad och skapa trygghet så att alla elever ska känna sig inkluderande samt bidra till mer HBTQ-kunskap för hela skolan.

Nominerad av: Michelle Bremerfors, Michelle Tilleus, Moa Svensson, Hanna Palm.

Kalmarsunds gymnasieförbund vill stimulera till ett arbetssätt som förstärker gymnasieförbundets jämställdhetsarbete genom att årligen dela ut ett jämställdhetspris på 10 000 kr. Jämställdhetspriset kan delas ut till en eller flera personer, medarbetare och elever inom Kalmarsunds gymnasieförbund för att premiera goda insatser i förbundets verksamhet och som bidragit till en ökad jämställdhet eller som har arbetat för att motverka begränsade normer kring kön och genus.

Stort grattis från Kalmarsunds gymnasieförbund!