GYF / Utveckling & kvalitet / Jämställdhet / Jämställdhetspriset / Nominera till jämställdhetspriset

Nominera till jämställdhetspriset

jämställdhet råda i förbundets verksamhet utifrån såväl ett medarbetarperspektiv, som ett elevperspektiv.

Alla elever och all personal inom Kalmarsunds gymnasieförbund kan nomineras till priset som är på 10.000 kr.

Priset kan delas ut till en eller flera personer, medarbetare och elever inom gymnasieförbundet. Priset ska premiera goda insatser i förbundets verksamhet och som bidragit till en ökad jämställdhet eller som har arbetet för att motverka begränsade normer kring kön och genus.  

Nominera din kandidat här.