Pristagare 2014

För första gången någonsin har Kalmarsunds gymnasieförbund delat ut ett jämställdhetspris, som ett led i arbetet med SKL:s projekt Hållbar jämställdhet (inom förbundet kallat Together).

Tisdagen den 16 december fick Annika Mevik, lärare i matematik och fysik, och Pia Larsson bibliotekarie på Lars Kaggskolan ta emot Kalmarsunds gymnasieförbunds första jämställdhetspris.

Annika och Pia fick ta emot jämställdhetsdiplom och varsin check på 5000 kr utav styrelseordförande Mona Jeansson och vice styrelseordförande Marcus Johansson under applåder. De är initiativtagare till ett läsprojekt där elever och lärare på det naturvetenskapliga programmet läser böcker som belyser jämställdhets- och värdegrundsfrågor. 

 

Motivering:
Som initiativtagare till ett tillfälligt projekt, som med tiden utvecklats till en rutinmässig aktivitet inom ordinarie verksamhet, har årets jämställdhetspristagare skapat förutsättningar för att synliggöra jämställdhets- och värdegrundsfrågor bland lärare och elever på sin skola. Årets jämställdhetspristagare har vänt blad i verksamhetens historiebok genom att visa att det går att arbeta med jämställdhet i ett arbetslag oavsett ämne du undervisar i, och att det går att integrera olika ämnen och arbetsfunktioner/roller genom ett läsprojekt. Annika Mevik och Pia Larsson från Lars Kaggskolan, har varit drivande i projektet genom att engagera och uppmuntra sina kolleger att delta som seminarieledare – Annika och Pia har visat att det går att göra skillnad tillsammans. 

Läs mer om jämställdhetspriset här.