Jämställdhetspriset 2020

Jämställdhetspristagarna 2020 Jeanette Simson och Hugo Fransson

2020 års pristagare till jämställdhetspriset är eleven Hugo Fransson och läraren Jeanette Simson, båda från Jenny Nyströmskolan. Hugo Fransson går tredje året på naturvetenskapsprogrammet och Jeanette Simson har arbetar som lärare på det estetiska programmet i teaterämnen.

För sjunde året i rad delar förbundsdirektionen ut jämställdhetspriset och i år delas priset mellan två pristagare som får ta emot 5000 kr vardera. 

Jeanette Simson
 

Jeanette Simson, lärare vid Jenny Nyströmskolan
Jeanette har arbetat hos Kalmarsunds gymnasieförbund sedan år 1998 och undervisar på det estetiska programmet i teaterämnen. Hon brinner för frågor som rör jämställdhet, likabehandling och står för ett normkritiskt arbetssätt gentemot både sina kollegor och sina elever.

Motivering: Jag nominerar Jeanette eftersom jag sett hur hen involverar värdegrund och jämställdhet i sitt arbete med eleverna. Vi har vid flertal tillfällen haft samarbete genom ett programöverskridande projekt med utgångspunkt i bemötande av kunder och människor. En del av projektet utgår från människors olikheter och hur dessa bemöts oavsett genus, läggning, könsöverskridande uttryck och där visar Jeanette en tydlig drivkraft att synliggöra allas lika värden genom hur hen bemöter och arbetar med sina elever utifrån ett normkritiskt perspektiv.
Nominerad av: Annbritt Eriksson (lärare)

Motivering: Hon har hjälpt mig och andra elever att nå det betyget man vill nå genom att förklara på olika sätt och tillåta elever att jobba på det sättet de kan på ett jämställt sätt oavsett kön, könstillhörighet eller etnicitet. Hon är en lärare som inte stressar elever utan hon hjälper oss att utvecklas på ett bra sätt. Hon är som mentor och lärare inkluderande, och är väl medveten om likabehandling i allt sitt arbete. Genom sitt sätt får hon eleverna att utvecklas efter sin bästa förmåga på sitt bästa sätt.
Nominerad av: Abdelghafoor Khorseed (elev ES18C)


Hugo Fransson
 

Hugo Fransson, elev vid Jenny Nyströmskolan
En förutsättning för att nå en jämställd skola kräver att engagemang och arbete från styrkedjans alla nivåer. Elevers engagemang i frågor om jämställdhet och jämlikhet är viktigt att lyfta fram och är en förutsättning för en jämställd skola. Ska vi kunna nå ett förändringsarbete behöver vi fånga upp elever som är goda förebilder och visar att de står för den demokratiska värdegrund samhället vilar på.

Motivering: Anledningen till att jag vill nominera min klasskamrat är baserat på hur han, som cis-man, själv brutit och uppmanat andra till att bryta flertalet normer och stereotyper. Han har inspirerat dem i sin närhet, både i skolan och på innebandyträningar, till att våga visa känslor oavsett kön och inte använda sexistiska uttryck, så kallat "locker room talk". Under ett tillfälle satte han sig emot några med ett kvinnoförnedrande synsätt i skolan som öppet talade om våldsmetoder och incidenter som strider mot den nya samtyckeslagen. Han gjorde det på ett övertygande, informerande och sakligt sätt. Hugo står verkligen upp för sina värderingar och sedan sin första dag på Jenny Nyströmsskolan har han bidragit till en mer inkluderande och jämställd skolmiljö.
Nominerad av:  Laura Nilsson (elev NA18A)


Om jämställdhetspriset

Förbundskansliet fick in totalt 74 nomineringar på både elever och medarbetare. Jämställdhetspriset är på 10 000 kr och kan delas ut till en eller flera personer, medarbetare och elever inom Kalmarsunds gymnasieförbund, för att premiera goda insatser i förbundets verksamhet som bidragit till en ökad jämställdhet eller som arbetat för att motverka begränsande normer kring kön och genus.