2015 års vinnare av jämställdhetspriset

Publicerad: 2015-12-17 15:46

Anne Hegender lärare på Gymnasiesärskolan/Jenny Nyströmsskolan har tilldelats Kalmarsunds gymnasieförbunds jämställdhetspris 2015.

Sven Stenson, vice ordförande i förbundsstyrelsen och förbundsordförande Dzenita Abaza delade ut presentcheck, diplom och blommor till pristagaren Anne Hegender.

- Anne Hegender arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor inom gymnasieförbundet och som integrerar frågor kring jämlikhet, hbtq, sexualitet och genus i sina kurser, vilket inte alltid är helt lätt utifrån de speciella behov som hennes elever ofta har - det kräver en skicklig pedagog, säger Dzenita Abaza, ordförande i Kalmarsunds gymnasieförbund.

Anne Hegender håller pedagogiska forum för att inspirera kollegor med metoder och tips att tänka på i klassrummet och tar sitt läroplans- och jämställdhetsuppdrag på yttersta allvar.
- Jag är mycket glad och stolt över att bli nominerad och få detta fina pris. Jämställdhet för mig hänger samman med människors rätt att få vara den du vill vara, oavsett kön. Men det är också starkt sammankopplat med jämlikhetsgrunderna som sexuell läggning, könsöverskridande identitet, funktionsnedsättning, religion, ålder eller etnisk tillhörighet. Jag har haft förmånen att kunna arbeta med dessa frågor i de kurser på gymnasiesärskolan som jag haft undervisning i. Det är viktiga frågor som väcker stort intresse och diskussionsvilja hos eleverna. Jag har ett väldigt roligt arbete, säger pristagaren Anne Hegender efter att hon uppvaktats med blommor, prischeck och diplom.

Kalmarsunds gymnasieförbund vill stimulera till ett arbetssätt som förstärker gymnasieförbundets jämställdhetsarbete genom att årligen dela ut ett jämställdhetspris på 10 000 kr. Jämställdhetspriset kan delas ut till en eller flera personer, medarbetare och elever inom Kalmarsunds gymnasieförbund för att premiera goda insatser i förbundets verksamhet och som bidragit till en ökad jämställdhet eller som har arbetat för att motverka begränsade normer kring kön och genus.

Stort grattis från Kalmarsunds gymnasieförbund!