GYF / Utveckling & kvalitet / Jämställdhet / Jämställdhetsnätverk

Nätverk "Håjjare"

Förbundet har sedan 2009 ett nätverk av personer från de olika skolorna som har till uppgift att stötta och utveckla jämställdhetsarbetet. Nätverkets namn kommer från projektet titel llbar Jämställdhet. Som "Håjjare" förväntas du:

  • Delta i regelbunden kompetensutveckling i genus och jämställdhet
  • Stödja jämställdhetsarbetet på skolan
  • Organisera genusprojekt
  • Stå för utbyte och samverkan mellan skolorna

Kontakta oss gärna om du har frågor och idèer kring genus och jämställdhet! Din åsikt är viktig!

"Jämställdhet är lika självklart som luften vi andas, men det kommer inte av sig självt. Vi måste alla jobba för det!"  - håjjare

Förbundskansliet - förbundsövergripande

Jenny Nyströmskolan

Ölands utbildningscenter

Axel Weudelskolan