Prioriterat område

Statistiskt sett i samhället finns en könsskillnad kring brukandet av våld, där män står för majoriteten av misstänkta våldsbrott.

Skolans ansvar blir att förebygga kränkande behandling, diskriminering och trakasserier samt ta tag i de ärenden där detta uppmärksammas. Även ungdomarna på skolan kan befinna sig i destruktiva relationer och därför läggs ett stort fokus på dessa frågor. Våren 2022 ska två av gymnasieförbundets skolor utbilda sig i metoden MVP (mentors in violence prevention), där organisationen MÄN håller i implementeringen av denna.

MVP (Mentors in Violence Prevention) är en lektionsserie för skolan, med målet att stoppa och förebygga mäns och killars våld.

Läs mer om MVP här.