GYF / Utveckling & kvalitet / Verksamhetutvecklingsfonden / Kvalitetssäkring av APL-platser

Kvalitetssäkring av APL-platser

Två elever bakom var sin dator

Gunilla Berg Christoffersson, lärare på vård- och omsorgsprogrammet (JN) och Birgitta Karlsson, lärare på barn- och fritidsprogrammet har i ett VUF-projekt arbetat med att kvalitetssäkra APL-platser. Projektet är en samverkan mellan BF-och VO-programmen och är tänkt att bli en del i det systematiska kvalitetsarbetet gällande apl där såväl elevens lärande som trygghet och säkerhet sätts i fokus. Men också för att hitta former för samverkan mellan den skolförlagda och den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen.

Gunilla och Birgitta har utvecklat en digital mötesplats för att underlätta kontakten mellan elev, handledare och besökande lärare i kontakten sinsemellan. De har skapat en site med information som eleven behöver inför sin apl och där eleven kan hämta material för att själv kunna bygga upp sin egen apl-sida. Att eleven själv kan göra sin egen sida är för att eleven ska kunna följa sin egen utveckling och bedömning av de apl-perioder som genomförs under utbildningens tre år. Dessa elevsiter fungerar också som ett stöd för lärare och handledare som är involverade i projektet. Flera olika lärare som är involverade i elevens apl under utbildningen, kan då på ett smidigt och överskådligt sätt se hur eleven har klarat av tidigare praktikperioder.
- Vi hoppas att apl-siten ska bli ett hjälpmedel för att öka elevens medvetenhet om sitt eget lärande, säger Gunilla och Birgitta.

När det kommer till bedömning av elevens apl så har Gunilla och Birgitta gjort ett frågeformulär som eleverna kan utgå ifrån när de själva bygger upp sina frågeformulär. De är ägare till formuläret och lägger sedan till ansvarig yrkeslärare som redigeringsbehörig. När det är dags för bedömning sänder lärarna iväg formuläret till handledarens e-postadress. Handledare sätter sig med eleven och fyller i formuläret digitalt.
- Det är väldigt viktigt att eleven är med och förstår beskrivningen som handledaren förmedlar och att göra eleven medveten om vad handledaren tänker och vilka utvecklingstips som finns, säger Gunilla.
- Den största vinsten ser vi i de årskurserna som har två bedömningar halvtid och sluttid att eleven efter halvtid i apl, kan arbeta vidare med utvecklingstipsen och nå högre i kvalitén till sluttid av apl-perioden, säger Birgitta.

Det som sen sker är att eleven och ansvarig lärare kan visuellt se (staplar) och naturligtvis skriftligt vad eleven ligger i sin personliga yrkesutveckling. Eleven kan sedan återvända till sin egna apl-site när det drar ihop sig till nästa års apl-period för att friska upp minnet, och vara ännu mera förberedd för att kunna arbeta vidare på sin personliga yrkesutveckling. Målet är få eleven medveten om sin yrkekunskapsutveckling och få ett tydligt sammanhang mellan teori och praktik, lyckas med yrkesutbildning.

Mottagandet av arbetet med siterna har varit positivt både bland elever, lärare och handledare ute på apl-platserna.
- Den övergripande siten är klar och vår tanke är att den ska börja användas på programmen så snart som möjligt. Vi kommer utvärdera utfallet av användningen för att kunna förbättra siten efter hand, säger Birgitta.
- Ja, vi vill gärna sprida vår idé till andra yrkesprogram, avslutar Gunilla.

Vill ni veta mer om projektet?