2019- Projektrapporter

Under 2019 beviljades medel för 709 777 kr ur verksamhetsutvecklingsfonden. Av de 50 projektansökningar som kom in, var det 14 som beviljades medel helt eller delvis.

Såhär fördelade sig antalet beviljade projekt mellan skolorna:

  • Axel Weüdelskolan 1 projekt
  • Jenny Nyströmsskolan 3 projekt
  • Lars Kaggskolan 5 projekt
  • Stagneliusskolan 4 projekt
  • Ölands utbildningscenter 1 projekt

Gymnasieförbundets Verksamhetsutvecklingsfond 2019 - Projektrapporter